Villkor för användande av webshop:

 

Bäste kund, Nedan är de regler och villkor som gäller för att du som kund och vi som leverantör skall kunna arbeta på bästa sätt tillsammans med webshop.

 

1. Generellt gäller att webshop är en avgiftsfri tjänst för godkända kunder hos Carlsberg.

 

2. Kundens ansvar och skyldigheter vid användande av webshop

2.1 I och med att du som kund har tillgång till att använda webshop övergår ansvaret att beställa varor från Carlsberg till kund. Carlsberg kommer inte längre kontakta dig som kund via telefonsamtal för normal veckoorder.

Samtal till dig för s.k. kampanjförsäljning kan ske.

2.2 Du som kund ansvarar för att behörighet och inloggningsuppgifter till webshop inte kommer i orätta händer. All felaktig beställning debiteras kund. Returer debiteras enligt prislista som eventreturer.

2.3 Kund skall oavkortat anmäla om behörighet och inloggningsuppgifter kommit i orätta händer till [email protected] så vi på Carlsberg kan spärra användandet av webshop.

2.4 Kund ansvarar för att order kommer till Carlsberg senast på den i webshop föreslagna orderdagen och innan stopptid är passerad.

2.5 I händelse av fel på webshop eller annat fel, t.ex. relaterat till lösenord, som omöjliggör orderläggning i webshop är det ditt ansvar som kund att maila order till [email protected] alternativt ringa på 020 55 25 25 senast på orderdag, före stopptid.

3. Carlsbergs ansvar och skyldigheter för tillhandahållande av webshop

3.1 Carlsberg ansvarar för att webshop är integritetssäker och att kundunik information samt orderrelaterad information inte når obehörig part.

3.2 Carlsberg tillhandahåller personlig service, i form av inloggningsuppgifter och utbildning i webshop under veckodagar, kl. 08.00 - 17.00. Detta främst via [email protected] men även per telefon 020 44 23 23. Återställning av glömt lösenord sker via en automatisk service som är i drift hela dygnet.

3.3 I händelse av driftstopp av webshop åtar Carlsberg sig att söka kontakt med kund i syfte att säkra kundens order. Detta åsidosätter inte kundens ansvar att inkomma med manuell order enl. pkt. 2.5.

Changed text